Modra črta: spletni indeks
Črna črta: uradni indeks
Siva črta: število dobrin v izračunu
Mimovrste niso upoštevane

06 ZDRAVSTVO06.1.1.0 Farmacevtski proizvodi